• Νικολάου Κόντου 38, Μεγαλόπολη, Αρκαδία, 22 200.
  • ndaglas@otenet.gr
  • +30 2791021095
  • +30 2791021096

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βιομηχανικές κατασκευές

Η Visco έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και συντήρηση έργων στη βιομηχανία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητο εξοπλισμό.

Βιομηχανικές κατασκευές

Η Visco έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και συντήρηση έργων στη βιομηχανία - ενέργεια. Η μεγάλη μας εμπειρία πάνω σε βιομηχανικά - ενεργειακά έργα καλύπτει πολλούς τομείς εργασιών. Χαρακτηριστικές εργασίες που αναλαμβάνουμε και μπορείτε να δείτε λεπτομερώς στον ιστοχώρο μας είναι οι ακόλουθες. Εργασίες όπως κατασκευές και συντηρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε βιομηχανικό εξοπλισμό. Έργα κατασκευής και επισκευής σε μεταλλικές καμινάδες και σε καμινάδες μπετού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εργασίες σε μεγάλο ύψος όπως κτίρια μεγάλου ύψους, βιομηχανικές καμινάδες μεγάλου ύψους, ανεμογεννήτριες, δεξαμενές. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για τη συγκόλληση ιμάντων ταινιοδρόμων με τη μέθοδο του βουλκανισμού εν θερμώ. Έχουμε εξειδίκευση στη μελέτη και κατασκευή πυρίμαχων επενδύσεων σε βιομηχανικούς φούρνους και λέβητες καθώς και σε οξύμαχες κατασκευές για την προστασία επιφανειών από χημικά. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αντιτριβικές επενδύσεις, σε εργασίες αμμοβολής - βαφής σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε εργασίες καθαρισμού και απόφραξης με χρήση υδροβολής και σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς καθαρισμούς.

Τεχνογνωσία και εξειδίκευση

Η Visco έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή τεχνικών έργων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τομείς εργασιών μας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Visco έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και συντήρηση έργων στη βιομηχανία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητο εξοπλισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Visco είναι στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς. Διαθέτουμε προγράμματα για μελέτες σε πυρίμαχες επενδύσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και τη μελέτη και έκδοση για οικοδομικές άδειες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Η Visco αναλαμβάνει και εκτελεί κατασκευές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και είναι στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Visco διαθέτει δικιά της βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών - επισκευών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
  • ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ