• Νικολάου Κόντου 38, Μεγαλόπολη, Αρκαδία, 22 200.
 • ndaglas@otenet.gr
 • +30 2791021095
 • +30 2791021096

Όροι χρήσης

 1. Εισαγωγή

  • 1.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας.
  • 1.2 Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
  • 1.3 Αν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, θα σας ζητήσουμε ρητά να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  • 1.4 Πρέπει να είστε τουλάχιστον [18] ετών για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εγγυάστε και μας αντιπροσωπεύετε ότι είστε τουλάχιστον [18] ετών.
 2. Πίστωση

  • 2.1 Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από το SEQ Legal (https://seqlegal.com).
 3. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

  • 3.1 Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2022 Visco - ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
  • 3.2 Με την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων:
  • (α) εμείς μαζί με τους δικαιοπάροχους μας, έχουμε στην ιδιοκτησία μας και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας και το υλικό στον ιστότοπό μας
  • (β) όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας διατηρούνται.
 4. Δικαιώματα χρήσης ιστοτόπου

  • 4.1 Μπορείτε:
  • (α) να προβάλετε σελίδες από τον ιστότοπό μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  • (β) να κατεβάσετε σελίδες από τον ιστότοπό μας για προσωρινή αποθήκευση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  • (γ) να εκτυπώστε σελίδες από την ιστοσελίδα μας για δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση, εφόσον η εκτύπωση αυτή δεν είναι συστηματική ή υπερβολική.
  • (δ) τη ροή αρχείων ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στην ιστοσελίδα μας.
  • (ε) να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού.
  • Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
  • 4.2 Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά από την Ενότητα 4.1 ή τις λοιπές διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να κάνετε λήψη υλικού από τον ιστότοπό μας ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας.
  • 4.3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς.
  • 4.4 Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.
  • 4.5 Εκτός αν έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα του υλικού, δεν πρέπει:
  • (α) να αναδημοσιεύσετε υλικό από την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα.
  • (β) να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή να παραχωρήσετε δευτερεύουσα άδεια από τον ιστότοπό μας
  • (γ) προβάλλετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας στο κοινό.
  • (δ) να εκμεταλλευτείτε υλικό από την ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς.
  • (ε) να αναδιανείμετε υλικό από τον ιστότοπό μας.
  • 4.6 Παρά την παράγραφο 4.5, μπορείτε να αναδιανείμετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
  • 4.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, σε περιοχές της ιστοσελίδας μας ή / και σε λειτουργικότητα στον ιστότοπό μας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της συντήρησης του διακομιστή ή όταν ενημερώνουμε τον ιστότοπο. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπο.
 5. Κακή χρήση του ιστότοπου

  • 5.1 Δεν πρέπει:
  • (α) να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει την απόδοση, τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, την ακεραιότητα ή την ασφάλεια του ιστότοπου.
  • (β) να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, αθέμιτος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, αθέμιτο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.
  • (γ) να χαράξετε ή να αλλοιώσετε με άλλο τρόπο την ιστοσελίδα μας.
  • (δ) να κάνετε ανίχνευση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας της ιστοσελίδας μας χωρίς την άδειά μας.
  • (ε) να παρακάμψετε οποιαδήποτε συστήματα ή διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας ή ασφάλειας σχετικά με τον ιστοτόπο μας ή σχετικά με αυτόν.
  • (ζ) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή(virus), δούρειο ίππο(Trojan), σκουλήκι(worm), καταγραφικό πληκτρολόγησης(keylogger), rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.
  • (η) να επιβάλετε ένα υπερβολικά μεγάλο φορτίο στους πόρους του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του εύρους ζώνης, της χωρητικότητας αποθήκευσης και της χωρητικότητας επεξεργασίας).
  • (θ) να αποκρυπτογραφήσετε ή να αποκρυπτογραφήσετε όλες τις επικοινωνίες που αποστέλλονται από ή στην ιστοσελίδα μας χωρίς την άδειά μας.
  • (ι) να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) πάνω ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.
  • (κ) να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσετε με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ(robot), αράχνη(spider) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός από το σκοπό της ευρετηρίασης μηχανών αναζήτησης.
  • (λ) να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας εκτός από τις δημόσιες διεπαφές μας.
  • (μ) να παραβιάζετε τις οδηγίες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt για τον ιστότοπό μας.
  • (ν) να γίνει χρήση δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS marketing, τηλεπωλήσεων και απευθείας ταχυδρομείου).
  • (ξ) να κάνετε οτιδήποτε παρεμποδίζει την κανονική χρήση της ιστοσελίδας μας.
  • 5.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για να επικοινωνήσετε με άτομα, εταιρείες ή άλλα πρόσωπα ή οντότητες.
  • 5.3 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας είναι [αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες, πλήρεις και μη παραπλανητικές].
 6. Τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας

  • 6.1 Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, "το περιεχόμενό σας" σημαίνει όλα τα έργα και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό κειμένου, γραφικών, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο, οπτικοακουστικού υλικού, σεναρίων, λογισμικού και αρχείων), ιστοσελίδα για αποθήκευση ή δημοσίευση, επεξεργασία ή διαβίβαση μέσω της ιστοσελίδας μας.
  • 6.2 Παρέχετε σε μας μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απεριόριστη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο ή την αναπαραγωγή, αποθήκευση και δημοσίευση του περιεχομένου σας σε και εντός σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και οποιονδήποτε διάδοχο ιστότοπο Ή να αναπαράγετε, να αποθηκεύετε και, με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, να δημοσιεύετε το περιεχόμενό σας σε και σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.
  • 6.3 Παρέχετε σε εμάς το δικαίωμα να απαλλάξουμε τα δικαιώματα που εκχωρούνται βάσει της παραγράφου 6.2.
  • 6.4 Παρέχετε σε εμάς το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή για παραβίαση δικαιωμάτων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την ενότητα 6.2.
  • 6.5 Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά σας δικαιώματα στο περιεχόμενό σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δικαιολογείτε και δηλώνετε ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα στο περιεχόμενό σας έχουν αποσυρθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • 6.6 Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας στο βαθμό που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα επεξεργασίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας.
  • 6.7 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή αν υποθέτουμε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να διαγράψουμε, να καταργήσουμε τη δημοσίευση ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε ή όλο το περιεχόμενό σας.
 7. Κανόνες για το περιεχόμενό σας

  • 7.1 Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
  • 7.2 Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα κάποιου προσώπου και δεν πρέπει να μπορεί να προκαλέσει ένδικα μέσα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και βάσει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας).
  • 7.3 Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν πρέπει:
  • (α) να είναι συκοφαντικό ή κακόβουλα ψευδείς.
  • (β) να είναι άσεμνο ή απρεπής.
  • (γ) να παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικού δικαιώματος, δικαιώματος βάσης δεδομένων, δικαιώματος επί σήματος, δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, δικαιώματος διαγραφής ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • (δ) να παραβιάζει κάθε δικαίωμα εμπιστοσύνης, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ή το δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.
  • (ε) να συνιστά αμελητέες συμβουλές ή να περιέχει οποιαδήποτε αμελή δήλωση.
  • (ζ) να αποτελεί προτροπή για διάπραξη εγκλήματος, οδηγίες για διάπραξη εγκλήματος ή προαγωγή εγκληματικής δραστηριότητας.
  • (η) να είναι σε περιφρόνηση οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε παραβίαση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης.
  • (θ) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικής ή θρησκευτικής μίσους ή διάκρισης.
  • (ι) να είναι βλάσφημο.
  • (κ) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί επισήμων απορρήτων.
  • (λ) να παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου.
  • (μ) να απεικονίζει τη βία με ρητό, γραφικό ή αδικαιολόγητο τρόπο.
  • (ν) να είναι πορνογραφικό, αηδιαστικό, υποδηλωτικό ή σεξουαλικό.
  • (ξ) να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό.
  • (ο) να αποτελείται από ή να περιέχει οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες στις οποίες μπορεί να ασκηθεί και που θα μπορούσε, εάν ενεργούσε, να προκαλέσει ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία.
  • (π) να αποτελεί ανεπίκλητο(spam).
  • (σ) να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, δόλιο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αντικοινωνικό, απειλητικό, μισητό, μεροληπτικό ή εμπρηστικό.
  • (τ) να προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία σε οποιοδήποτε άτομο.
 8. Περιορισμένες εγγυήσεις

  • 8.1 Δεν εγγυόμαστε ούτε αντιπροσωπεύουμε:
  • (α) την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.
  • (β) ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι ενημερωμένο.
  • (γ) ότι ο ιστότοπος θα λειτουργήσει χωρίς λάθος.
  • (δ) ότι ο ιστότοπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμη.
  • 8.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση και εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή μετά τη διακοπή ή την αλλαγή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ιστότοπου ή εάν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπο.
  • 8.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου 9.1, αποκλείουμε όλες τις παραστάσεις και εγγυήσεις σχετικά με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τον ιστότοπό μας και τη χρήση του ιστότοπού μας.
 9. Περιορισμοί και αποκλεισμοί της ευθύνης

  • 9.1 Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα:
  • (α) περιορίσει ή αποκλείσει κάθε ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.
  • (β) περιορίσει ή αποκλείσει κάθε ευθύνη για απάτη ή ψευδή δήλωση ψευδών δηλώσεων.
  • (γ) περιορίσει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • (δ) αποκλείσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.
  • 9.2 Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα 9 και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:
  • (α) υπόκεινται στο τμήμα 9.1.
  • (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμου φόρου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στους παρόντες όρους και τις συνθήκες.
  • 9.3 Στο βαθμό που η ιστοσελίδα μας και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.
  • 9.4 Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.
  • 9.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σε εσάς για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της απώλειας ή ζημίας στα κέρδη, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τις αναμενόμενες αποταμιεύσεις, τις επιχειρήσεις, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την υπεραξία.
  • 9.6 Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς όσον αφορά οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά οποιουδήποτε στοιχείου, βάσης δεδομένων ή λογισμικού.
  • 9.7 Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.
  • 9.8 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των αξιοματούχων και των υπαλλήλων μας και, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ενδιαφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε οντότητα περιορισμένης ευθύνης. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά εναντίον των αξιοματούχων μας ή των υπαλλήλων μας για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (αυτό φυσικά δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των αξιοματούχων και των υπαλλήλων μας).
 10. Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

  • 10.1 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε:
  • (α) να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις.
  • (β) να αναστείλουμε προσωρινά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.
  • (γ) να σας απαγορευθεί μόνιμα η πρόσβαση στον ιστότοπό μας.
  • (δ) να αποκλείσουμε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.
  • (ε) να επικοινωνήσουμε με έναν ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και να ζητήσουμε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.
  • (ζ) να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας, είτε λόγω παραβίασης της σύμβασης είτε με άλλο τρόπο.
  • 10.2 Σε περίπτωση αναστολής ή απαγόρευσης ή παρεμπόδισης της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας ή σε μέρος του ιστότοπού μας, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια για την καταστρατήγηση αυτής της αναστολής ή απαγόρευσης ή αποκλεισμού.
 11. Αναθεώρηση

  • 11.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό.
  • 11.2 Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα που ενδεχομένως να έπρεπε να ειδοποιηθείτε ή να συναινέσετε στις αναθεωρήσεις στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 12. Εκχώρηση

  • 12.1 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβία ή να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τα δικαιώματα μας ή / και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
  • 12.2 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να υποχωρήσετε ή να αντιμετωπίσετε διαφορετικά οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 13. Διαχωρισμός

  • 13.1 Εάν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.
  • 13.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελέσιμη διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγραφεί, το μέρος αυτό θα θεωρείται ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.
 14. Δικαιώματα τρίτων

  • 14.1 Μια σύμβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας και δεν προορίζεται να επωφεληθεί ή να είναι εκτελεστή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
  • 14.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν υπόκειται στη συγκατάθεση τρίτου μέρους.
 15. Πλήρης συμφωνία

  • 15.1 Με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου 9.1, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική απορρήτου και cookie μας, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση σας της ιστοσελίδας μας.
 16. Νόμος και δικαιοδοσία

  • 16.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
  • 16.2 Οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
 17. Νομοθετικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις

  • 17.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στη στη 2η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ).
  • 17.2 Είμαστε υποκείμενοι στο [συστήματος αδειοδότησης], η οποία εποπτεύεται από [εποπτική αρχή].
  • 17.3 Είμαστε εγγεγραμμένοι ως «ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ «VISCO» στην Ελλάδα.
  • 17.4 Το ΑΦΜ μας είναι 998820060.
 18. Τα στοιχεία μας

  • 18.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Visco - ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
  • 18.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και η έδρα μας βρίσκεται στη Νικολάου Κόντου 38, Μεγαλόπολη, Αρκαδία, 22 200.
  • 18.3 Η κύρια επιχειρηματική μας περιοχή βρίσκεται στη Αριστοφάνους 35, Κερατσίνι, Πειραιάς, 18 757.
  • 18.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
  • (α) με ταχυδρομείο, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δόθηκε παραπάνω
  • (β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
  • (γ) μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας
  • (δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.