• Νικολάου Κόντου 38, Μεγαλόπολη, Αρκαδία, 22 200.
 • ndaglas@otenet.gr
 • +30 2791021095
 • +30 2791021096

Πολιτική Απορρήτου

 • Εισαγωγή

  • 1.1 Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας και στους χρήστες των υπηρεσιών μας.
  • 1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας, με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • 1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινείτε στη χρήση των cookies όταν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά.
  • 1.4 Ο ιστότοπός μας δεν περιλαμβάνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Από εμάς δεν θα λαμβάνετε επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ και δεν θα δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες σας.
  • 1.5 Σε αυτή την πολιτική, οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στη Visco - ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, βλ. Ενότητα 13.
 • Πίστωση

  • 2.1 Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από το SEQ Legal (https://seqlegal.com).
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  • 3.1 Σε αυτό το κεφάλαιο 3 αναφέρουμε:
  • (α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε.
  • (β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε άμεσα από εσάς, την πηγή και συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων.
  • (γ) τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα.
  • (δ) νομικές βάσεις της επεξεργασίας.
  • 3.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πηγή παραπομπής, διάρκεια της επίσκεψης, προβολές σελίδων και διαδρομές πλοήγησης ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το πρότυπο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.
  • 3.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη ιστότοπού σας ("στοιχεία λογαριασμού"). Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η πηγή των δεδομένων του λογαριασμού είναι εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, για τη παροχή των υπηρεσιών μας, γισ την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και για την επικοινωνία μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων μας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.
  • 3.4 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή μέσω των υπηρεσιών μας ("δεδομένα δημοσίευσης"). Τα δεδομένα δημοσίευσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοσίευση και η διαχείριση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων μας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.
  • 3.5 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε ερώτηση που μας υποβάλλετε σχετικά με τα αγαθά ή / και τις υπηρεσίες ("στοιχεία έρευνας"). Τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς προσφοράς, εμπορίας και πώλησης σχετικών αγαθών ή / και υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων μας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.
  • 3.6 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών αγαθών ή / και υπηρεσιών που συνάπτετε μαζί μας ή / και μέσω της ιστοσελίδας μας ("δεδομένα συναλλαγής"). Τα δεδομένα της συναλλαγής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Η πηγή των δεδομένων συναλλαγής είναι εσείς ή / και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας. Τα δεδομένα της συναλλαγής μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την προμήθεια των αγορασθέντων αγαθών ή / και υπηρεσιών και τη διατήρηση των κατάλληλων αρχείων των συναλλαγών αυτών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι, αν δεν είστε ο συμβαλλόμενος μαζί μας, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας.
  • 3.7 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που μας παρέχετε για το σκοπό της εγγραφής σε ειδοποιήσεις μέσω email ή / και ενημερωτικά δελτία ("δεδομένα κοινοποίησης"). Τα δεδομένα κοινοποίησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποστείλουν τις σχετικές ειδοποιήσεις ή / και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η επικοινωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και τους χρήστες υπηρεσιών ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.
  • 3.8 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων.
  • 3.9 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης της ασφαλιστικής κάλυψης, της διαχείρισης κινδύνων ή της απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.
  • 3.10 Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα 3, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.
  • 3.11 Παρακαλούμε μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων, εκτός αν σας ζητήσουμε να το κάνετε.
 • Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

  • 4.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές ή / και τους επαγγελματικούς μας συμβούλους στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για την απόκτηση ή διατήρηση ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, τη λήψη επαγγελματικών συμβουλών ή την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.
  • 4.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου μας ή διατηρούνται ψηφιακά ή / και όχι στα αρχεία της εταιρείας μας.
  • 4.3 Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 4, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή της ζωτικής σημασίας συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.
 • Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

  • 5.1 Σε αυτό το τμήμα 5, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  • 5.2 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας για την ιστοσελίδα μας βρίσκονται στις Η.Π.Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει "απόφαση επάρκειας" όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταβιβάσεις σε καθεμία από τις χώρες αυτές θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • 5.4 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε για δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.
 • Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

  • 6.1 Αυτή η Ενότητα 6 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης των δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
  • 6.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν φυλάσσονται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.
 • Τα δικαιώματά σας

  • 7.1 Σε αυτή την ενότητα 7, αναφέρουμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων.
  • 7.2 Τα κυριότερα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:
  • (α) το δικαίωμα πρόσβασης - μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.
  • (β) το δικαίωμα για διόρθωση - μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσετε ατελή προσωπικά δεδομένα.
  • (γ) το δικαίωμα διαγραφής - μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - μπορείτε να ζητήσετε τη χρήση για να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • (ε) το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία - μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • (ζ) το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν άλλο οργανισμό ή σε εσάς.
  • (η) το δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε μια εποπτική αρχή - μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • (θ) το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι συγκατάθεση, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
  • 7.3 Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων με την επίσκεψη https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/ .
  • 7.4 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.
 • Σχετικά με τα cookies

  • 8.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.
  • 8.2 Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε "μόνιμα" είτε "συνεδρίας": ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από το χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie συνεδρίας, από την άλλη πλευρά, λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.
  • 8.3 Τα cookie συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.
 • Τα cookies που χρησιμοποιούμε

  • 9.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • (α) τον έλεγχο ταυτότητας και την κατάσταση - χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς πλοηγείτε στον ιστότοπό μας.
  • (β) εξατομίκευση - χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο για εσάς.
  • (γ) ασφάλεια - χρησιμοποιούμε τα cookies ως ένα στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και της προστασίας του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας γενικά.
  • (δ) ανάλυση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.
  • (ε) cookie συγκατάθεσης - χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση των cookies γενικότερα.
 • Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

  • 10.1 Οι παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
  • 10.2 Χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών από την Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/ και μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy .
 • Διαχείριση των cookies

 • Τροποποιήσεις

  • 12.1 Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά διαστήματα δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.
  • 12.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.
 • Τα στοιχεία μας

  • 13.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Visco - ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
  • 13.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και η έδρα μας βρίσκεται στη Νικολάου Κόντου 38, Μεγαλόπολη, Αρκαδία, 22 200.
  • 13.3 Η κύρια επιχειρηματική μας περιοχή βρίσκεται στη Αριστοφάνους 35, Κερατσίνι, Πειραιάς, 18 757.
  • 13.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
  • (α) με ταχυδρομείο, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δόθηκε παραπάνω
  • (β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
  • (γ) μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας
  • (δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

  • 14.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι: ndaglas@otenet.gr